Ekonomika

Preklady v oblasti účtovníctva, priemyslu, finančníctva a bankovníctva, poisťovníctva, obchodu, cestovného ruchu …

Právo

Preklady zmlúv, dohôd, obchodných podmienok, právnych dokumentov, zákonov, právnych výkladov…

Medicína

Preklady príbalových letákov, produktových listov, lekárskych správ, zdravotnej dokumentácie…

Technika

Preklady technickej dokumentácie, noriem, výkresov, prezentácií, návodov, používateľských príručiek k automobilom …

IT

Preklady príručiek a špecifikácie hardvéru a softvéru, lokalizácia softvéru a webových stránok …

Beletria

Preklady článkov, časopisov, kníh…