Tlmočenie a sprevádzanie

Vážení klienti, vitajte na stránkach vašej prekladateľskej agentúry Smarties, ktorá vznikla s primárnym cieľom poskytovať Vám prekladateľské a tlmočnícke služby na vysokej úrovni. Sídlo našej prekladateľskej agentúry je v Senci, v tesnej blízkosti BratislavyTrnavy, preto ak hľadáte profesionálnu prekladateľskú agentúru v okolí Bratislavy, Senca, Pezinka, Modry či Trnavy, ste na správnej adrese.

Náš vždy pripravený tím vám zabezpečí tlmočníkov vrátane tlmočníckej techniky na rôzne podujatia, konferencie, semináre, obchodné rokovania na území Slovenskej republiky ako aj v zahraničí.

Druhy tlmočenia

Konzekutívne tlmočenie

Konzekutívne tlmočenie si nachádza svoje uplatnenie najmä na obchodných rokovaniach, školeniach, pri sprevádzaní a na výjazdoch, kde tlmočník tlmočí prejav rečníka po jednotlivých vetách, prípadne skupine viet. Tento druh tlmočenia si nevyžaduje tlmočnícku techniku.

Simultánne tlmočenie

je využívané vo veľkej miere počas konferencií, kongresov, seminárov , príhovorov a firemných prezentácií.

Tlmočník tlmočí súbežne s prejavom rečníka. Využíva pri tom tlmočnícku techniku. Na tlmočení sa zvyčajne podieľajú dvaja tlmočníci, ktorí sa striedajú po polhodine.
Pri tomto type tlmočenia je potrebné, aby klient vopred dodal podklady, aby sa mohol s nimi tlmočník oboznámiť a vopred si tak naštudovať konkrétnu terminológiu pre podanie excelentného výkonu. V prípade záujmu vám vieme zabezpečiť osobné stretnutie s tlmočníkom niekoľko dní pred konaním akcie, aby ste si vzájomne upresnili terminológiu a postup tlmočenia.

Na požiadanie vám vieme zabezpečiť profesionálnu tlmočnícku techniku, a to:

  • prenájom audio, video prezentačnej techniky (LCD televízory, plátno, dataprojektor, …)
  • prenájom tlmočníckej kabíny
  • prenájom mikrofónov, tlmočníckych pultov, a pod.
  • ozvučenie sály
  • doplnkovú techniku na základe požiadaviek klienta

Samozrejmosťou pri poskytnutí tlmočníckej techniky je aj vyškolený technik, ktorý vám bude po celý čas k dispozícii.

Úradné (súdne) tlmočenie

Úradné tlmočenie je špecializovanou odbornou činnosťou a vykonáva ju tlmočník za podmienok ustanovených v zákone č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacích predpisov.

Tento druh tlmočenia sa využíva najmä pri súdnych pojednávaniach, výsluchoch, pri svadobných obradoch a pod.

Naša prekladateľská agentúra spolupracuje výlučne s osobne preverenými tlmočníkmi!

Sprevádzanie

V prípade vášho záujmu vám radi poskytneme doplnkovú službu tlmočenia, ktorou je sprevádzanie resp. sprievodné tlmočenie. Tento druh tlmočenia je možné využiť pri návštevách vašich zahraničných obchodných partnerov, pri neformálnych stretnutiach, pri prehliadkach mesta a pod.