Úradné preklady v Senci a širšom okolí

Súdne preklady, súdne overené preklady, preklady s pečiatkou, sú viacerými termínmi nazvané úradné preklady. Vždy je na klientovi zistiť si dopredu, či potrebuje úradný alebo neúradný preklad. Šetrí mu to finančné náklady, nakoľko úradný preklad je drahší a aj čas. Úradné preklady sa líšia od bežných prekladov odovzdaním a účelom použitia. Čiže ak cestujete do alebo zo zahraničia a potrebujete preklad dokumentov vydaných slovenskými úradmi alebo naopak, ak potrebujete registrovať zahraničné úradné dokumenty na Slovensku, budete určite potrebovať úradný preklad. Tieto preklady vyhotovujú špeciálni prekladatelia, tzv. súdni prekladatelia, ktorí sú zapísaní v zozname súdnych prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti SR a majú pečiatku súdneho prekladateľa. Na ich vyhotovenie je potrebný originál alebo notárom overená fotokópia, ktorú súdny prekladateľ zviaže trikolórou s prekladom, doložkou prekladateľa a opatrí pečiatkou prekladateľa. Ak daný dokument potrebujete do zahraničia, fotokópiu môže urobiť iba notár, fotokópia z matriky sa v zahraničí neuznáva. Pokiaľ sa viaže notárska kópia a preklad je určený na použitie v zahraničí, je nutné preložiť i text notárskej pečiatky a kolkov ako aj úradné záznamy na týchto listinách. Týmto spôsobom sa prekladajú najmä tieto dokumenty:

 • rodné listy
 • pasy
 • vysvedčenia
 • diplomy
 • výpisy z registra trestov
 • výpisy z obchodného registra
 • splnomocnenia
 • doklady od vozidiel
 • certifikáty
 • obchodné prípady
 • lekárske správy
 • a iné

V našej prekladateľskej agentúre SmartiesSenci Vám neúčtujeme príplatok za odbornosť.

Ak nestíhate a potrebujete úradný preklad, stačí ak nám doručíte originál a my radi za Vás vybavíme notára / v blízkosti našej prekladateľskej agentúry máme niekoľko notárskych úradov/, prípadne vybavíme za Vás aj kuriéra, či poštu. Neváhajte obrátiť sa na nás, radi Vám pomôžeme. Vaše originály sú u nás v bezpečí, vrátime Vám ich neporušené, keďže diskrétnosť je u nás na prvom mieste, obsah Vašich dokumentov neposúvame tretej strane. Nakoľko nie sme platcami DPH, sme najlacnejší v Senci a širšom okolí