Cenovú kalkuláciu Vám radi „ušijeme“ presne na mieru.    ZISTIŤ CENU

Vážení klienti, vitajte na stránkach vašej prekladateľskej agentúry, ktorá vznikla s primárnym
cieľom poskytovať vám prekladateľské služby na vysokej úrovni.

Neúradné preklady

Sú to preklady  bez okrúhlej pečiatky súdneho prekladateľa, ktoré vám podľa dohody môžeme dodať v rôznych formách – elektronickej (e-mailom, na USB kľúči, dátovom médiu a pod.) a fyzickej, t.j. tlačenej podobe.

Úradné preklady

Ak cestujete do alebo zo zahraničia a potrebujete preklad dokumentov vydaných slovenskými úradmi alebo naopak, ak potrebujete registrovať zahraničné úradné dokumenty na Slovensku, budete potrebovať súdny, tzv. úradný preklad. Tieto preklady vyhotovujú špeciálni prekladatelia, tzv. súdni prekladatelia, …

Simultánne tlmočenie

Simultánne tlmočenie je využívané vo veľkej miere počas konferencií, kongresov, seminárov , príhovorov a firemných prezentácií.
Tlmočník tlmočí súbežne s prejavom rečníka. Využíva pri tom tlmočnícku techniku. Na tlmočení sa zvyčajne podieľajú dvaja tlmočníci, ktorí sa striedajú po polhodine.

Konzekutívne tlmočenie

Konzekutívne tlmočenie si nachádza svoje uplatnenie najmä na obchodných rokovaniach, školeniach, pri sprevádzaní a na výjazdoch, kde tlmočník tlmočí prejav rečníka po jednotlivých vetách, prípadne skupine viet. Tento druh tlmočenia si nevyžaduje tlmočnícku techniku.

Lokalizácie

Pri lokalizácii prispôsobujeme obsah textu danostiam a zvykom krajiny, v ktorej bude preklad použitý. Cieľom lokalizácie je prezentovať čitateľovi preklad, v ktorom sa dokáže prirodzene a ľahko orientovať. Táto služba si nachádza svoje uplatnenie najmä pri preklade počítačového softvéru, webových stránok či manuálov.

Doplnkové služby

DTP práce, notársky overené fotokópie dokumentov, tlač manuálov, korektúry.

Naši klienti

"spokojnosť klienta je u nás na prvom mieste"

− Smarties - preklady a tlmočenie v Senci

"spolupracujeme len s úzkym okruhom prekladateľov, ktorí majú dlhoročné skúsenosti vo svojom odbore"

− Smarties - preklady a tlmočenie v Senci

"rýchlosť dodania prekladu presne podľa vašich požiadaviek"

− Smarties - preklady a tlmočenie v Senci

"kladieme veľký dôraz na kvalitu prekladu"

− Smarties - preklady a tlmočenie v Senci

"špecializujeme sa najmä na tieto najfrekventovanejšie cudzie jazyky (anglický, nemecký, maďarský, taliansky, španielsky, francúzsky a ruský), aby sme Vám vedeli dodať najvyššiu kvalitu prekladu, avšak v prípade záujmu sme pripravení zabezpečiť Vám preklady aj v iných jazykových kombináciách"

− Smarties - preklady a tlmočenie v Senci

"serióznosť a profesionálny prístup je u nás samozrejmosťou"

− Smarties - preklady a tlmočenie v Senci